Portal Intranet

628 860 407 | info@intranet.cat

Control horari dels treballadors

L’aprovació del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març,  suposa la modificació de diferents articles de l’Estatut dels treballadors. En concret, aquesta vegada ens centrarem només en l’article 10 del reial decret, (que incorpora un apartat a l’article 34 de l’estatut dels Treballadors) que constitueix una mesura contra la precarietat laboral en relació a…

read more