Portal Intranet

673 25 34 74 | info@intranet.cat

Funcionalitats

Organització

Definició de convenis laborals, llocs de treball, permisos retribuits i no-retribuits, horaris, festius, etc., obtenint el calendari laboral de cada treballador.

Flexibilitat per reflectir l’estructura de l’empresa en departaments, centres i projectes, obtenint una guia de centres i una guia de treballadors interna, tot autogestionable des del panell web pels gestors de l’empresa.

Control horari des de múltiples punts

Possibilitat de fitxar des de terminals fixes o bé des del portal web, registrant el centre de treball o bé punt autoritzat de fitxatge des del qual els treballadors poden iniciar o finalitzar la jornada laboral.

Utilitzem la geolocalització, entre altres tecnologies, per tal de permetre fitxar als treballadors només des dels diferents punts autoritzats per l’empresa o bé deixar fitxar des de qualsevol lloc, segons el cas.

  • Gestió de presència i control horari
  • Obtenció del calendari laboral del treballador
  • Circuits de validació: sol·licituds de permisos retribuits/no-retribuits, etc.
  • Gestió de trucades rebudes
  • Guies internes de treballadors i de centres de treball de l'empresa
  • Integració amb altres sistemes per importar/exportar dades